Mine gamle artikler og bøger

Jeg har beskæftiget mig med lidt forskelligt alt efter studie, arbejde og fritidsbeskæftigelser. For ikke at det ligger unyttigt på hylden, vælger jeg at bringe det her. Det er af svingende kvalitet, men måske kan nogen have glæde af det?

Højreradikale Bevægelser i Danmark

Jeg var studentermedhjælper på Frihedsmuseet på Esplanaden – Museet for Danmarks Frihedskamp hed det dengang. En af mine opgaver var at ordne forskellige periodiske skrifter, hvilket medførte en Bibliografi over højreradikale bevægelser. Den blev udgivet på Odense Universitets Forlag. Se den her: Højreekstremister i Danmark 1922-1945 – Jesper Vang Hansen

Og så havde jeg en Kolonihave engang og der læste jeg i den gamle bestyrelsesmødeprotokol. Kolonihavens historie er spændende. Haveforeningen ligger på opfyld og under renoveringen af Borgergadekvarteret, endte gammelt byggemateriale på pladsen, tillige med meget organisk materiale, som kunne benyttes som brændsel under krigen, hvor der også blev drevet intensiv havebrug. Læs mine gamle referater af protokollen her: Historier fra kolonihaveforeningen Strandhøjs bestyrelsesprotokol