Oversigt

Bondebryllup af Nils Maurits Nilsson (1895-1959)

Bondebryllup af Nils Maurits Nilsson (1895-1959)

Oversigt over https://vang-hansen.dk

Tidligere var det min eneste og primære hjemmeside, omfattende alt, hvad jeg foretager mig i min fritid. Nu er denne – min ”gamle” hjemmeside vang-hansen.dk – under “ombrydning” og vil i fremtiden kun omfatte oplysninger om egen slægt, samt andet jeg har arbejdet med (ex. film, lydoptagelser, erindringer). Her findes også egne udgivne publikationer.

Min nye primære hjemmeside er http://bornholmerting.dk, der har formålet at tilgængeliggøre kilder til og litteratur om Bornholms historie. En af bedste kilder til hverdagens historie er tingbøgerne (=justitsprotokoller), som desværre også er de mest utilgængelige. Sproget er knudret og uforståeligt og det kræver øvelse at dechifrere indholdet. Skriverne har ikke altid den tydeligste håndskrift. Tingbøgernes tilgængeliggørelse er mit primære arbejdsområde. Jeg anbefaler, at man abonnerer på historierne og dermed modtager en mail, når jeg har nye historier at fortælle.

Jeg er desuden webmaster på to andre hjemmesider, nemlig: Bornholms Historiske Samfunds hjemmeside der primært omhandler lokalhistorien og Aneklubben, som er en lille private klub i København, der dyrker den Bornholmske slægtshistorie. Desuden er jeg selvfølgelig stærkt involveret i at formidle historien om min arbejdsplads: Rundetaarn. Derfor kik også på Rundetaarns historiske hjemmeside

Maleriet der er gengivet herover blev udstillet i Rundetaarn i efteråret 2016. Det er malet af Nils Mautits Nilsson. Læs mere om ham her.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.